Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου: Έλξη και πάθος