Οργάνωση - Διοίκηση

  1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (κάντε κλικ στον τίτλο για να διαβάσετε το αρχείο) Έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/)
  2. Ο Διευθυντής στο Δημόσιιο Σχολείο (κάντε κλικ στον τίτλο για να διαβάσετε το αρχείο) Έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/)