Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών

 

 

Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Μαΐου 2017 Θεολογική Σχολή ΑΠΘ
Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 20 Μαΐου 2017
09.30 – 10.00 Εγγραφές Αμφιθέατρο Α΄
10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί
10.30 – 11.30
 Προεδρείο: Σκαλτσής, Π.,Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Ανανιάδης, Π.,Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γιαγκάζογλου, Στ., Σύμβουλος A, ΥΠΕΠΘ/ΙΕΠ, καθηγητής ΕΑΠ Πλουραλισμός ή ομολογιακή νοοτροπία στο μάθημα των Θρησκευτικών; Η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά και οι επικρίσεις εναντίον τους
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μ., Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΕΚΠΑ Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλάζει: η παιδαγωγική και διδακτική καινοτομία των νέων ΠΣ
Μητροπούλου Β., Αναπ. Καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας, ΑΠΘ, Δ/ντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Η αξιοποίηση του θρησκευτικού ψηφιακού υλικού στο πανελλήνιο αποθετήριο αντικειμένων με τα νέα ΠΣ
11.30 – 12.00 Διάλειμμα


12.00 – 14.00Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αμφιθέατρο Α΄
Προεδρείο: Μητροπούλου, Β., Αναπλ. Καθηγήτρια - Ακριτίδης, Ν., Προϊστάμενος Επιστημονικής &Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π/θμιαςΕκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Κόλτσιου-Νικήτα Άννα Η σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας με τα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας. Μια διαχρονική προσέγγιση
Παύλου Νικόλαος Ο διάλογος θρησκείας και επιστήμης, ως διδακτικό αντικείμενο του θρησκευτικού μαθήματος
Μιχαλοπούλου Ελένη Διευρύνοντας το χρόνο μάθησης στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Θεολογικός συλλογισμός και διάλογος στο μάθημα των Θρησκευτικών Γκίρλου Δήμητρα Η θρησκευτική εμπειρία υπό το πρίσμα της νευροδιδακτικής
Βαϊραμίδου Σύρμω Διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
Καρολίδου Σωτηρία Οι παιδαγωγικές μέθοδοι του ΚλήμεντοςΑλεξανδρέως σημείο αναφοράς και σύγκρισης με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και διδακτικές προσεγγίσεις
Κασκανιώτη Βλασία Οι σχολικές, εκπαιδευτικές εκδρομές-επισκέψεις και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκέψεις, βιώματα και προβληματισμός από την εκπαιδευτική πραγματικότητα


Εργαστήριο Παιδαγωγικής Προεδρείο: Κόπτσης, Α., Σχολικός Σύμβουλος - Στράντζαλης, Π., Σχολικός Σύμβουλος
Κόπτσης Αλέξανδρος Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου: από τη μάθηση στη διαδικασία μάθησης
Ισπυρίδης Δήμος Τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο. Μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση
Στράντζαλης Πολύβιος Η διαφοροποιημένη οργάνωση της διδασκαλίας ως βασική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας στα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Συργιάννη Μαρία Πλαίσιο και στοιχεία αξιολόγησης με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Λύκειο
Χαρίσης Αθανάσιος Στόχοι του συναισθηματικού τομέα στομάθημα των Θρησκευτικών: Διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση
Κόπτσης Αλέξανδρος Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο: πρακτικές και διαδικασίες εφαρμογής στην τάξη
Νικολαΐδης Στυλιανός Η αξιοποίηση της μουσικής και του τραγουδιού στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο

14.00 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Β΄ Συνεδρία Αμφιθέατρο Α΄
Προεδρείο: Στογιαννίδης, Α., Επίκ. Καθηγητής - Βαϊραμίδου, Σ., Σχολική Σύμβουλος
Καπετανάκης Γεώργιος Η θρησκειακήεγγραμματοσύνη και οι κοινωνικές δεξιότητες/ικανότητες των μαθητών: Το παράδειγμα ενός σχολείου «Αριστείας»
Διαμαντής Φώτιος Κριτικός γραμματισμός και κινηματικές θρησκευτικοκοινωνικές πρακτικές: Η περίπτωση της παλλαϊκής παγκληρικής αγωνιστικής κίνησης
Λαδόπουλος Γεώργιος-Βλαχάκος Πέτρος Η διαθεματικότητα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά (με αξιοποίηση ΤΠΕ και δράματος)
Λαδόπουλος Γέωργιος Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά και η σύνδεσή του με την τοπική ιστορία (με αξιοποίηση εκπαιδευτικού δράματος και διαθεματική προσέγγιση)
Δέβρας Γεώργιος Το μάθημα των Θρησκευτικών: μονοπάτι αναζήτησης, αμφισβήτησης, ελευθερίας και αυτογνωσίας
Σταλίκα Φωτεινή Το άφυλο του Θεού και το φύλο στη Θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στη Βίβλο Διαμαντής Φώτιος Η έννοια της ελπίδας ως θεμέλιο φιλοσοφικών, θεολογικών και παιδαγωγικών θεωρήσεων: E. Bloch, J. Moltman, P. Freire
Χαλκιάς Γεώργιος Η έννοια της θρησκευτικής εμπειρίας στη διαπροσωπική θεωρία ψυχανάλυσης του E. Fromm: Προεκτάσεις στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών
Εργαστήριο Παιδαγωγικής
Προεδρείο: Ράντζου, Μ., Επίκ. Καθηγήτρια - Συργιάννη, Μ., Σχολική Σύμβουλος
Γώτη Ευθυμία Ο συνδετικός κρίκος της Θρησκευτικής εκπαίδευσης, των θρησκευτικών σπουδών και της θεολογίας
Διαλεκτόπουλος Θανάσης Πολυπολιτισμικότητα και "αντίστροφος θρησκευτικός ρατσισμός" Ζαφειρίου Μιχαήλ Ο άλλος Θεός, ο Θεός ως άλλος κι ο Θεός των άλλων: Ζητούμενα και προαπαιτούμενα μιας απόπειρας θρησκευτικού επαναγραμματισμού της ελληνικής κοινωνίας Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος Διδάσκω Θρησκευτικά. Διδάσκω Διαπολιτισμικά
Παπανικολάου Μαριγώ Η αποδοχή του «άλλου»
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος -Καραβίδα Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ένας διαπολιτισμικός δάσκαλος Τσιρέβελος Νικόλαος Ο διαθρησκειακός διάλογος της ζωής μέσα από το παράδειγμα της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Θεολογική θεμελίωση και διδασκαλία με τη χρήση ιστολογίου

Κυριακή 21 Μαΐου 2017
11.00 – 13.00 Α΄ Συνεδρία Αμφιθέατρο Α΄ Προεδρείο: Παπαγεωργίου, Γ. – Μιχαλοπούλου, Ε., Σχολική Σύμβουλος
Ακριτίδης Νικόλαος – Τοκατζόγλου Μιχάλης Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών ως εκπαιδευτικών εργαλείων στο Μάθημα των Θρησκευτικών
Αλμπανάκη Ξανθή Η Θρησκεία στο Μουσείο: Μια μετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης της μαθησιακής εμπειρίας με παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών μουσείων
Μανάκου Μαρία Φανατισμός και ανεξιθρησκεία: Μια διδακτική πρόταση στα Θρησκευτικά της Α΄ Λυκείου μέσα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle)
Παπάς Αναστάσιος - Μπούσια Ελένη Δημιουργώντας γέφυρες
Μυρίδου Μαρία OpenWebQuest, παιχνίδι ρόλων και Googledrive: Η αξιοποίησή τους στο Μάθημα των Θρησκευτικών
Τερλιμπάκου Ζωή Θρησκευτική Μεταρρύθμιση - Λούθηρος και η διδασκαλία του με ΤΠΕ Τζημαγιώργη Δήμητρα Η σύνδεση του χρόνου με τον εκκλησιαστικό χρόνο και τις εορτές του μέσα από διαδικτυακά εργαλεία
Ναζάρ Ναζίρ-Παύλος Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων στο Μάθημα των Θρησκευτικών: Το παράδειγμα της εικόνας
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Προεδρείο: Σταγιόπουλος, Π. - Βαγενάς, Α., Σχολικός Σύμβουλος Γεωργούσης Ευθύμιος Οικολογία: Η ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον Γεωργούσης Ευθύμιος Ναοδομία Ορθοδόξων και ετεροδόξων 20ου και 21ου αιώνα
Καρβέλας Αντώνιος Διδασκαλία με θέμα τον πολίτη σύμφωνα με το νέο ΠΣ των Θρησκευτικών Δάλλα Μαγδαληνή Μαθητές και δάσκαλοι
Φαρίδου Σμαράγδα – Δρούγκα Κλεονίκη Συνδιδασκαλία και Μαθητική δημιουργία
Λυκουροπούλου Δέσποινα Θρησκευτικά: Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη και στην τάξη Λυκουροπούλου Δέσποινα Θρησκευτικά: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για το Δημοτικό Σχολείο

13.00 – 13.30 Διάλειμμα
 13.30 – 15.30 Β΄ Συνεδρία Αμφιθέατρο Α΄ Προεδρείο: Σερμέτης, Τ., – Κόπτσης, Α., Σχολικός Σύμβουλος
Γκίκας Αλέξανδρος Το μάθημα των Θρησκευτικών στη Δ/θμια Εκπαίδευση με τις ΤΠΕ
Γκιούρα Χρυσούλα Ο ψηφιακός γραμματισμός στο Μάθημα των Θρησκευτικών: Εφαρμογές στη διδακτική πρακτική
Μαλτή Ευδοκία-Ευθαλία Δράση και αγώνας για τη Μεταμόρφωση της ζωής και κόσμου
Γκίκας Αλέξανδρος Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου. Εμπειρική Προσέγγιση
Παπαθωμά Αναστασία Η αντιμετώπιση του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού μέσα από το Μάθημα των Θρησκευτικών
Κρητικού Ιφιγένεια Διδακτικές του χθες και του σήμερα στο Μάθημα των Θρησκευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
Σπυρόπουλος Δημήτριος Μελετώντας τη συμβολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών με αφορμή το νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Εργαστήριο Παιδαγωγικής Προεδρείο: Βαγενάς, Α., Σχολικός Σύμβουλος – Βαϊραμίδου, Σ., Σχολική Σύμβουλος
Αβέλλα Σουλτάνα Η Τέχνη και η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη: Πρόταση διδασκαλίας για τα Θρησκευτικά του Γυμνασίου
Ασημακόπουλος Παναγιώτης Κουκλοσκιοθεολογία: Μια θεατρική προσέγγιση των Θρησκευτικών Λαλαγιαννη Αικατερίνη Παρουσίαση και μελέτη της παραβολής του καλού Σαμαρείτη
Λαλαγιάννη, Αικατερίνη –Κούντη Η αναζήτηση του Θεού μέσα από την ποίηση
Τοκμακίδου Ελπίδα Για δες περιβόλι όμορφο: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι
Τσαγκούλη Κωνσταντινιά Η προσευχή στο Μάθημα των Θρησκευτικών της Α΄ Γυμνασίου
Καρύπη Σεβαστή Η χρήση των τεχνολογιών και των πληροφοριακών συστημάτων στη διδακτική των Θρησκευτικών
Παπαδοπούλου Παρθένα Η ζωγραφική αφήγηση της πίστης: Τοιχογραφίες

15.30 - 16.00 Λήξη Συνεδρίου Συμπεράσματα
Αμφιθέατρο Α΄ Προεδρείο: Μητροπούλου, Β. , Ακριτίδης, Ν.

 Επιστημονική Επιτροπή Μητροπούλου Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ ΣτογιαννίδηςΑθανάσιος,Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Ράντζου Μαρία,Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01
Συργιάννη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01
Μιχαλοπούλου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01
Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος 7ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
Τσιπούρας Στυλιανός, Σχολικός Σύμβουλος 1ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος 4ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Ημαθίας
Σταγιόπουλος Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος 2ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Ημαθίας Βαγενάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος 18ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
Οργανωτική Επιτροπή
Κωνσταντίνου Μιλτιάδης, ΚαθηγητήςΤμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Σκαλτσής Παναγιώτης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Παπαγεωργίου Νίκη, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Μητροπούλου Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Ανανιάδης Παναγιώτης, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Κεραμιδάς Κων/νος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιαςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος 7ηςΕκπ/κής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Θεσσαλονίκης
Στράντζαλης Πολύβιος, Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιαςΕκπ/σης κλ. ΠΕ01
Βόλνα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 (επικοινωνία)
Ηλιάδης Κων/νος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 (Τεχνική Υποστήριξη)
Σερμέτης Τριαντάφυλλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ01 Γραμματειακή Υποστήριξη
Ζίγρα Έφη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06
Κεχαγιά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Νικολαΐδης Στυλιανός, Μεταπτυχιακός φοιτητής
Ίτζου Χριστίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Σερέτη Αφροδίτη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Ζάγκας Παύλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής