Πασχαλινές ευχές τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καὶ Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Στὸ  μέσον τοῦ κόσμου ποὺ βυθίζεται στὴνσκιὰ τῶν ἀντιπαραθέσεων, τῆς ἀνταγωνιστικότητας, τοῦ τρόμου καὶ τῆς φρίκης… Ἀπό καρδιᾶς σᾶς εὐχόμαστε, ἡ Εἰρήνη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νὰ δώσει χ ρ ῶ μ α στὴν ἐλπίδα καὶ π ρ ο ο π τ ι κὴ στὸν ὁρίζοντά του. Ἡ χαρὰ τῆς Ἀνάστασης νὰ εἶναι ἡ ἀπ ά ν τ η σ η στὰ στερημένα ἀπὸ ἐλπίδα καὶ συνάντηση μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἄγνωστη γλῶσσα στὰ χείλη τους! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς, οἱ Διευθυντὲς τῶν Διευθύνσεων καὶ τὰ Στελέχη τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος καὶ Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.